Szybki kontakt

ul. Świerkowa 18, Ligota Górna
46-200 Kluczbork

+48 774183700 biuro@scutti.pl +48 774142008

Komponenty do transportu
i magazynowania materiałów sypkich.

Zasuwy o napędzie ręcznym lub pneumatycznym SL. Zasuwy w wykonaniu lekkim (stal, stal nierdzewna) zostały zaprojektowane i wykonane dla materiałów sypkich, w szczególności z zastosowaniem w instalacjach, gdzie nie ma możliwości zastosowania przepustnic obrotowych ze względu na brak miejsca. Wykonanie z wlotem okrągłym, kwadratowym oraz prostokątnym z napędem ręcznym lub pneumatycznym, również do temperatury 200ºC poszerza zakres zastosowań. Zamykanie i otwieranie następuje poprzez mechaniczne lub pneumatyczne przesunięcie noża odcinającego przepływ materiału w poziomie.

- wersja z kołnierzem kwadratowym
- zestaw śrub mocujących
- dźwignia ręczna

Zastosowanie: zbiorniki, instalacje transportu,  silosy.

  TYPSLC 015013AMSLC 020012AMSLC 025013AMSLC 030013AMSLC 035013AMSLC 040013AM
  ØA 150 200 250 300 350 400
  ØB 165 215 265 315 365 415
  C 257 307 361 416 475 525
  D 115 93.3 110 128.3 89 100
  E 13.3 13.3 15.5 23 15 13.5
  F 13.5 13.5 15.5 23 15 13.3
  H 108 108 108 108 123 123
  L 638 738 835 944 1082 1082
  ØK 12 12 12 12 12 12

  TYPØAØBCDEFHLØKØP
  SLC015013AP 150 165 257 115 13,5 13,5 108 733 12 63
  SLC020013AP 200 215 307 93,3 13,5 13,5 108 883 12 63
  SLC025013AP 250 265 361 110 15,5 15,5 108 1030 12 63
  SLC030013AP 300 315 416 128,3 23 23 108 1189 12 63
  SLC035013AP 350 365 475 89 15 15 123 1377 12 80
  SLC040013AP 400 415 525 100 13,5 13,5 123 1527 12 80

  TYPØAØBCDEFHLØK
  SLC015013AM 125 175 257 115 13,5 13,5 108 638 12
  SLC020013AM 175 225 307 93,3 13,5 13,5 108 738 12
  SLC025013AM 225 275 361 110 15,5 15,5 108 835 12
  SLC030013AM 275 255 416 128,3 23 23 108 944 12
  SLC035013AM 325 375 475 89 15 15 123 1082 12
  SLC040013AM 370 425 525 100 13,5 13,5 123 1182 12

  TYPØAØBCDEFHLØKØP
  SLQ015013AP 125 175 257 115 13,5 13,5 108 733 12 63
  SLQ020013AP 175 225 307 93,3 13,5 13,5 108 883 12 63
  SLQ025013AP 225 275 361 110 15,5 15,5 108 1030 12 63
  SLQ030013AP 275 255 416 128,3 23 23 108 1189 12 63
  SLQ035013AP 325 375 475 89 15 15 123 1377 12 80
  SLQ040013AP 370 425 525 100 13,5 13,5 123 1527 12 80

  TYPABCDEFGHLMØK
  SLR020013AM 270 336 419 93,3 13,5 13,5 170 108 738 224,5 12
  SLR030013AM 428 486 586 128,3 20 20 270 108 946 325 12

  TYPABCDEFGHLMØK
  SLR020013AP 270 336 419 93,3 13,5 13,5 170 108 883 224,5 63
  SLR030013AP 428 486 586 128,3 20 20 270 108 1991 325 63

Inspirowane naturą od 1967 roku

“Drobne, nieistotne ulepszenia wprowadzane dzień po dniu, przynoszą z biegiem czasu istotne korzyści."

scutti nicola